Yanıklar

Yanıklar tıpta eskiden beri tedavisi ve bakımı çok zor olan bir alan olmuştur. Vücut dış yüzeyinin su veya benzeri bir madde ile yanması en çok karşımıza çıkan yanık şeklidir. Bunun dışında alev ile yanma, sıcak maddeler ile temas ve elektrik ile yanma da ülkemizde oldukça sıktır. Yanıkların çoğu çocukluk yaşlarında ortaya çıkmaktadır ve bunların çoğu…

Dudak ve Damak Yarıkları

Dudak ve damak yarıkları yapışık parmak anomalisinden sonra en sık görülen doğumsal yapı bozukluğudur. Dudak ve damak yarıkları beraber olabildikleri gibi ayrı ayrı da ortaya çıkabilirler. Etkenleri arasında ailesel faktörler, hamilelik esnasında kullanılan ilaçlar, radyasyona maruz kalma ve hamileliğin ilk aylarında virüs enfeksiyonlarına maruz kalma sayılabilir. Aile fertlerinden birinde dudak veya damak yarığı varsa yeni…

Deri Tümörleri ve Kanserleri

Deriye ait cerrahi hastalıklar son yirmi yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu artışın başlıca nedeni güneş ışınlarının dünyamız üzerindeki etkisinin artmış olmasıdır. Güneş ışınları dünyaya ulaşmadan önce atmosferde süzülür ve zararlı dalga boyundaki ışınların yeryüzüne ulaşması önemli ölçüde azaltılır. Atmosferde bulunan ozon tabakasının incelmesi nedeni ile zararlı dalga boyundaki ultraviyole ışınlarının yeryüzüne ulaşması artmıştır. Artan bu…

Çene Cerrahisi

Çene bozukluklarının bir kısmı doğumsal ve gelişimsel olmakla birlikte bir kısmı sonradan geçirilmiş travmalar ve kazalar sonucu oluşmuş çene kırıkları, cerrahi müdahaleler ve bazı hastalıklar sonucu bozukluklar şeklinde olabilir. Alt ve Üst Çenelerin normal ilişkisine bakarsak alt çene dişlerinin üst çene dişlerine göre daha geride olduğunu görürüz.Bu ilişkinin bozulması hem görünüm (estetik) hemde fonksiyonel (İşlevsel-Çiğneme)…